Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Hjelpemidler

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.


Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Har du et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen i hvert fylke. I vårt fylke ligger sentralen i Ålesund. Ergoterapeuten er behjelpeleg med å skrive søknad. Har du kun behov for et korttidsutlån, som en krykke eller rullator, er det kommunen som har ansvar for det. Ta også da kontakt med ergoterapeuten.

Når hjelpemidlene kommer fra Ålesund leveres de til det kommunale hjelpemiddellageret, som er lokalisert ved det gamle billaget. Deretter bringes de ut og monteres av vår vaktmester. Han tar kontakt når hjelpemidlene er kommet og avtaler utlevering til hver enkelt bruker.
Vaktmester er ansatt  i 100 % stilling i hjemmetjenesten, og du finner ham i sokkelen ved Aure Helsesenter.

Kontaktinformasjon vaktmester:

Tlf: 71 64 75 00
Mob: 95 80 51 97

Sist endret 29.01.2016 15:30:28
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.