Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Avlastningsopphold i sykehjem

Hvem kan få tilbud om avlastningsopphold?

For at det skal være aktuelt med avlastingsopphold i institusjon kreves det at den som bor hjemme har stort omsorgsbehov eller funksjonshemming og at han eller hun dermed trenger mye hjelp i hverdagen.

En eller flere personer i hjemmet skal ha stor grad av oppfølging av personen i det daglige.

 

Hvordan søke om avlastningsopphold?

Ved utfylling av søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning. Dersom noen andre søker på dine vegne må de ha fullmakt.

Søknaden sendes til: Aure sjukeheim, 6690 Aure eller Tustna sykehjem, 6590 Tustna.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Samtykkeskjema

 

Hensikten med oppholdet:

  • Omsorgspersonene skal få hvile seg fra omsorgsoppgaver
  • Den som er hjelpetrengende kan også trenge annen stimulans i hverdagen
  • Oppholdet kan bidra til at pasienten blir i stand til å bo lengre i eget hjem

 

Egenbetaling

Oppholdet og pleien er gratis, men pasienten må selv dekke kostnader med medisiner, legetilsyn, transport etc.

Saksbehandling

Søknad om avlasting blir behandlet i inntaksråd.

Ved søknader vil kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.

Vedtak fattes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2, 6d Avlasting

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til sykehjemmet. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Sist endret 05.05.2017 14:52:44
Eva Alsvik - enhetsleder sykehjemmene
Eva Alsvik
Enhetsleder sykehjemmene
Telefon: 71 64 75 21 (Aure)71 52 26 62 (Tustna)
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.