Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Kulturminner

Året 2009 var kulturminneår. Tittelen var dagliglivets kulturminne, et bredt begrep. Det er mange satsinger både nasjonalt og på fylkesplan. Det er lagd flere nettbaserte løsninger for å gjøre historia vår tilgjengelig.

Kontaktperson

Endre Skar
e-post: endre.skar@aure.kommune.no
tlf.: 71 64 74 72

 Møre og Romsdal fylkeskommune har satsa på å få til et kulturminneatlas i kommunene. I Aure kommune har vi en referansegruppe som er i gang med dette arbeidet. Mye informasjon er samlet, noe informasjon må oppjusteres og det finnes mangt som ikke er registrert. Vi har spurt innbyggerne å hjelpe til. Vi er i dialog med flere, og håper at i løpet av høsten har vi har grupper rundt om i grendene som har interesse og kunnskap om historia i lokalmiljøet sitt.

I tillegg er vi i gang med et arbeid med å sette søkelys på svalgangsnaust og svalgangsbrygger. Sjøhusa vår har en byggestil som en finner helt tilbake til middelalderen. En del av dem er i ferd med å forsvinne, men vi har mange igjen. Fylket oppfordrer til at det dannes en venneforening for nausta. På nasjonalt nivå er det oppretta flere nettadresser:

www.digitaltfortalt.no er det lagt historier. Her kan alle legge inn. Fra Aure kommune er det lagt ut noen fortellinger, men håper det blir lagt inn flere i løpet av året. Alle kan legge inn.

Aktuelle linker

Artikler om kulturminneåret på Aure kommune sine nettsider

Utsendte brev

Sist endret 25.09.2017 11:13:06
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.