Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Statens naturoppsyn og rovviltoppgavene i Møre og Romsdal

Statens naturoppsyn  (SNO) har fått tillagt følgende ansvar innenfor rovviltoppgavene:

  • Å forebygge miljøkriminalitet
  • Skadedokumentasjon
  • Bestandsregistrering
  • Felling av rovvilt i offentlig regi

Skadedokumentasjon og rovviltkontaktnettet i Møre og Romsdal


SNO har 13 rovviltkontakter fordelt på kommunene i Møre og Romsdal. Liste med navn, telefonnummer og den enkelte rovviltkontakts ansvarsområde er å finne som vedlegg.

Lokale rovviltkontakter står for feltkontroll ved skader på bufe og kontroll av meldinger om store rovdyr.

Ved en skadesituasjon der det er mistanke om at fredet rovvilt er skadevolder må bufèeier sørge for at kadaveret tildekkes slik at åtseletere ikke kommer til. La det ellers ligge mest mulig urørt. Ta bilder av kadaveret og merk funnstedet så det er lett å finne igjen (markør i tre el.l). Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig (evt GPS-pos.).

Det må så snart som mulig tas kontakt med lokal rovviltkontakt for å få dokumentert skadeårsak, men vær oppmerksom på at det ikke alltid er mulig å gjennomføre kadaverundersøkelsen på funndagen. På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt rovviltansvarlig i SNO sette endelig konklusjon, og dette vil være grunnlaget når Møre og Romsdal fylke behandler søknader om erstatning.

 

Rovviltforvaltning og søknader om erstatning


Det er Møre og Romsdal fylke som skal kontaktes ved spørsmål om rovviltforvaltning, skadefelling og erstatning for rovviltskade. Eventuelle søknader om erstatning skal sendes Møre og Romsdal fylke innen 1. november i tapsåret.

 

Viktige telefonnummer


SNO-Trollheimen (regionansvarlig)         71 66 64 48 / 959 65 128
Møre og Romsdal fylke (sentralbord )     71 25 80 00
SNO-sentralt       (sentralbord)               73 58 09 26

For fullstendig informasjon henvises til SNOs hjemmesider og Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Ytterligere informasjon finnes på rovviltportalen.

Sist endret 19.11.2015 13:14:11
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.