Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Hva er ledsagerbevis?
 

Ledsagerbevis er et kort/bevis med bilde og navn på innehaveren, som blir utstedt av Aure kommune. Kortet gir innehaveren rett til å ha med ledsager gratis på alle steder/arrangement som aksepterer ordningen med ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjelder i hele Norge og blir akseptert av alle som er med på ordningen.

Steder/arrangement det er ønskelig å kunne bruke ledsagerbevis er f.eks. kino, svømmehall, treningsstudioer, bowling, teater/opera, oppsetninger/kulturelle arrangement, museer, konserter, buss, ferge og kommunikasjon for øvrig.

Hvordan søke om ledsagerbevis?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke , eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Utfylt søknadsskjema sendes til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Vedlegg

Passfoto må vedlegges søknaden.

 

Søk om ledsagerbevis

 

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta i/på ulike arrangement uten å måtte betale dobbel billettpris.

 

Retningslinjer

Retningslinjer ledsagerbevis

Saksbehandling

Det blir innhentet uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir  å se på som enkeltvedtak. Dette vedtaket kan med hjemmel i Forvaltningsloven § 28, 2. ledd klages inn til det kommunale klageorganet.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med: servicekontoret, tlf. 71 64 74 00, e-post: postmottak@aure.kommune.no

eller Solveig Thordarson, kontaktinfo øverst på siden.

 

Sist endret 06.04.2017 14:01:21
Solveig Thordarson
Solveig Thordarson
Servicemedarbeider
Telefon: 71 52 26 24
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.