Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Serverings- og skjenkebevilling

For å starte opp en serveringsbedrift må du søke kommunen om tillatelse/godkjenning.

Hvordan søke


Du kan søke via alektronisk skjema;

Søk om serverings-/skjenkebevilling

Søk om skjenking enkeltanledning/ambulerendeNB! 3 ukers behandlingstid

Omsetningsoppgave for alkohol


Dersom du ønsker å sende inn søknad i papirversjon kan du skrive søknaden ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du har kommet inn på skjemaet. Søknad sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema  utlevert på servicekontoret.

 

Saksbehandling

NB! Det må påregnes 3 ukers behandlingstid for ambulerende skjenkebevilling.

Søknad om serverings- og skjenkebevilling innvilges av kommunestyret. Ambulerende bevilling og bevilling for en enkeltanledning avgjøres administrativt i kommunen.
Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
 
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge
 

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Skjema sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 02.10.2017 11:21:15
May Grønning
Sekretær
Telefon: 71 64 75 03
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.