Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

PPT - For ytre Nordmøre (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering  om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  •  tidligere eller utsatt skolestart
  •  fritak fra opplæringsplikten
  •  tegnspråkopplæring
  •  punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  •  søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  •  søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

 

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

 

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. Kontoret er lokalisert i Kristiansund, som er vertskommune.

PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud.  PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

Vedtak om tiltak

Selve vedtaket om at tiltak blir igangsatt og hvilket omfang det blir, blir gjort av rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet i denne type saker. Dette vedtaket blir fattet på bakgrunn av PPT's sakkyndige vurdering og tilråding.

For oppmeldning til PP-tjenesten kan eleven og foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten.

 

PPT for Ytre Nordmøre administrerer Syns- og audiopedagogtjenesten for Nordmøre. 

Kontaktinformasjon PPT Ytre Nordmøre

Helsehuset
Fosnagt. 13
6509 Kristiansund
tlf.:  71 57 52 55
e-post:  pptytre@pptnordmore.no
 

Sist endret 20.11.2015 10:32:26
Eva Berg
Eva Berg
Enhetsleder
Telefon: 71 64 74 70
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.