Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Bygdeutvikling

Hva menes med bygdeutvikling?

Bygdeutvikling er en del av landbrukspolitikken og den generelle regional- og distriktspolitikken. Formålet med Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket ved å:

  • Medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter (tiltak)

  • Utvikle og modernisere driftsapparatet for det tradisjonelle landbruket for å sikre et aktivt landbruk i hele landet

  • Fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling

  • Stimulere til rekruttering av begge kjønn til landbruket

De bedriftsrettede Bygdeutviklingsmidlene forvaltes av Innovasjon Norge , mens Fylkesmannen forvalter Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging. Midlene er i stor grad samordnet med andre nærings- og distriktsrettede virkemidler.

Hvordan søke

Søk om bygdeutviklingsmidler

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) og organisasjonsnummer tilgjengelig ved utfylling av søknaden.

Søknad sendes til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Saksbehandling

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor, som avgjør saken.
 
Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 
Sist endret 03.06.2016 09:12:47
John Inge Sirum
Jon Inge Sirum
Rådgiver landbruk/delesak
Telefon: 71 64 74 40
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.