Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Vergemål

Begjæring om vergemål kan fremsettes av personen selv, nærstående eller behandler. Fylkesmannen kan også treffe vedtak av eget tiltak

Fylkesmannen kan engasjere faste verger med særlig kompetanse. Vergene godtgjøres.

Fylkesmannen har etter 1. juli 2013 overtatt oppgavene fra de kommunale overformynderiene.

Alle saker vedrørende vergemål skal nå sendes Fylkesmannen v/vergemålsseksjonen.

 

Informasjon finner du på vergemålsportalen

 


Sist endret 19.11.2015 15:13:45
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.