Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Habilitering og demensomsorg

Habilitering og demensomsorg omfatter Solbakken omsorgssenter, Skogan boliger og Aure dagsenter. Solbakken omsorgssenter omfatter 4 bemannede omsorgsboliger, samt et bokollektiv med 16 boenheter for senil demente.

Besøksadresse

Solbakken omsorgssenter
6690 Aure
Opp Aurdalsveien noen hundre meter fra Aure sentrum, følg skilting.

Tlf.ekspedisjon vaktrom sør:: 71 64 76 40  

Habilitering og demensomsorg omfatter tjenester som

Hvordan søke om tjenesten?

Ved utfylling av søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes Hjemmetjenesten Midt, postboks 33, 6689 Aure.


Søk om helse- og omsorgstjenester


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Øvrig kontaktinformasjon

Avdelingssykepleier Solbakken bokollektiv:
E-post: ina.ulfsnes@aure.kommune.no
Tlf.: 71 64 76 58

Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg:
E-post: tonje.sater@aure.kommune.no
Tlf.: 71 64 76 42

Fagansvarlig vernepleier Skogan boliger:
E-post: gerd.bodil.hauge@aure.kommune.no 
Tlf.: 71 64 75 09

Aktivitetsleder Aure dagsenter:
E-post: inger.anne.husby@aure.kommune.no
Tlf.: 71 64 63 77 

Sist endret 05.05.2017 14:39:50
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.