Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Hjemmesykepleie

Hvem kan motta hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Det er ditt behov  som avgjør om du kan motta tjenesten.

Skrives en ut fra sykehuset, og har behov for hjemmesykepleie, tar vanligvis sykehuset kontakt med hjemmetjenesten. Blir man syk i hjemmet, kan man likevel ta direkte kontakt med hjemmetjenesten, som vil foreta et kartleggingsbesøk, for å tilpasse hjelpen best mulig i samarbeid med bruker.

 

Hvordan søker du?
 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig når du fyller ut søknaden. Dersom noen andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Søknad sendes til Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

Hva kan vi hjelpe til med?

  •  Personlig hygiene
  •  Stell og pleie ved sykdom/skade
  •  Administrering av medisiner forordnet av lege
  •  Sårskift
  •  Blodprøver ordinert av lege

Hjemmetjenesten er ikke en erstatning for fastlege ved enkle prosedyrer som fjerning av sting, blodprøver, bandasjeskift  o.a, dersom man uten hinder kan komme seg til legekontoret med taxi eller annen transport.

Omsorg ved livets slutt

Terminal pleie i hjemmet - pleie i livets sluttfase


Saksbehandling

Det skal fattes et skriftlig vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, ut ifra kartleggingsbesøk. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til fylkesmannen

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Annen nyttig informasjon

  • Hjemmetjenesten formidler også kontakt med andre deler av helsevesenet ved behov
  • Hjemmetjenesten har døgnvakt
  • Hjemmesykepleien har jevnlig studenter, lærlinger, elever eller vikarer på opplæring, og du må være forberedt på at hjemmetjenesten har med seg disse ved besøk hos deg
  • Hjemmetjenesten sine ansatte har taushetsplikt.
  • Hjemmesykepleie er gratis

 
Les mer om

Sist endret 27.10.2016 10:50:31
Lene Sletta
Lene Sletta
Enhetsleder
Telefon: 71 64 75 04/71 52 26 83
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.