Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring av boligen din.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hvordan søker du om hjemmehjelp?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Priser

Priser praktisk bistand og matombringing

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på kartleggingsbesøk. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket. 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til fylkesmannen

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

 

 

 

Sist endret 06.04.2017 13:54:53
Lene Sletta
Lene Sletta
Enhetsleder
Telefon: 71 64 75 04/71 52 26 83
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.