Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Trygghetsalarm

Hvem kan få Trygghetsalarm?

Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som av ulike årsaker har behov for å tilkalle hjelp

Hvordan søker du?
 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes: Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

Pris

Leie pr. måned: kr. 100,-  for analog type, kr. 200,-  pr. måned for alarm via analog/GSM-telefon.

Hvordan fungerer ordningen?

  • Alarmen kobles til vakttelefonen ved hjemmetjenesten, og man når helsepersonell ved å utløse alarm
  • Det er en forutsetning at en har fasttelefon eller mobiltelefon med abonnement.
  • Vedkommende må være i stand til å bruke trygghetsalarmen etter hensikten
  • Misbruk medfører inndragelse av trygghetsalarmen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Sist endret 09.02.2016 07:57:58
Lene Sletta
Lene Sletta
Enhetsleder
Telefon: 71 64 75 04/71 52 26 83
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.