Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Matombringing

Formål med tjenesten

Vi ønsker å gi eldre, funksjonshemmede og andre utsatte grupper mulighet til å kjøpe ferdige middagsporsjoner fra Aure kommune sine kjøkken.

Tjenesten kan være permanent eller tilgjengelig i kortere tidsrom. Tjenesten tilbys deg som ikke er i stand til å sørge for kjøp og tilbereding av middag Tjenesten har en hensikt som forebyggende helsetiltak for å sikre god ernæring.

Forutsetninger

  • Du har nedsatt evne til å tilberede sin egen mat
  • Du har nedsatt evne til å sørge for riktig ernæring
  • Du førlighet, mobilitet og/eller kognitiv svikt.
  • Du har utviklet, eller står i fare for å utvikle feil- eller underernæring.

Priser

Priser for praktisk bistand og matombringing

Meny og levering

Infomasjon om meny, ernæring, bestilling og levering

 

Hvordan søke

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig ved utfylling av søknadsskjemaet.

Hvis noen annen søker på vegne av deg må de ha fullmakt.

Du kan kontakte kommunen for å be om hjelp til å fylle ut søknaden. Utfylt søknadsskjema sendes: Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure

Søk om helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Matombringing er en av flere hjemmetjenester, og tildeles etter søknad.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Det gis en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det utsendes skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal samtidig opplyses når det antas at vedtaket blir fattet.

All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell vurdering.

Lovgrunnlag

Tjenesten er ikke lovpålagt, men en tjeneste som Aure kommune yter for å bedre ernæringsstatus hos identifiserte grupper/enkeltpersoner. Tildeling skjer etter vurdering av søkers behov for helse- og omsorgstjenester, i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen § 3-1, og § 3-2 punkt 6, bokstav b.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan det klages til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Det må forklares hva en er misfornøyd med og hvorfor en mener vedtaket bør endres. Hvis det er behov for veiledning, kan en henvende seg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til fylkesmannen

Det kan også klages på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sendes til hjemmetjenesten

 

Sist endret 20.03.2017 17:54:50
Lene Sletta
Lene Sletta
Enhetsleder
Telefon: 71 64 75 04/71 52 26 83
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.