Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Ergoterapitjenesten

Hva er ergoterapitjenesten?

Ergoterapeuten spiller en avgjørende rolle i det arbeidet som gjøres for at eldre og funksjonshemmede skal få bo hjemme så lenge som mulig.
I tillegg brukes ergoterapeuten som kursholder/veileder i forflytnings- og løfteteknikk/arbeidsteknikk til personell i sykehjem, barnehage, renholdspersonell osv.

Hvordan søke om ergoterapi?

Du ma ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig ved utfylling av søknaden. Dersom noen andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Søknaden sendes til Helse- og familietjenesten, postboks 33, 6689 Aure.
 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Hvem kan motta tjenesten

Ergoterapitjenesten yter bistand til hjemmeboende mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger, samt til beboere i sykehjem i fbm.:

 • Funksjonsvurdering
 • Observasjon og veiledning i ADL-morgenstell
 • Kartlegging/utredning av hjelpebehov i hjemmet
 • Formidling og opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Undervisning/veiledning til bruker og pårørende
 • Tilrettelegging/ombygging av bolig, herunder bistand til søknad om utbedringstilskudd/lån
 • Spesialtilpasning av bil for funksjonshemmede
 • Kjøreopplæring ved bruk av elektrisk ute-rullestoler
 • Aktivisering/tilrettelegging av aktivitet for mennesker med særskilte behov
 • Oppfølging på arbeidsplass pga særskilte behov
 • Funksjonsvurdering i fht arbeid/aktivitet for mennesker med redusert arbeidsevne

 

Pris

Tjenesten er gratis.

Saksbehandling

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Hjelpemidler

Ergoterapeuten i Aure kommune er hjelpemiddelansvarlig i kommunen. Har du spørsmål angåande hjelpemidler eller lurer på hva slags rettighetar du har, ta gjerne kontakt.

Les mer om hjelpemidler

Ergoterapikontoret er lokalisert i andre etasje ved Aure helsesenter.
Vi er tilgjengelige på telefon hver dag mellom kl. 08.00-15.00.

Kontaktinformasjon vaktmester vedr. utlevering av tildelte hjelpemidler:

Tlf: 71 64 75 00
Mob: 95 80 51 97

Sist endret 06.04.2017 13:52:07
Atle Hammer
Ergoterapeut
Telefon: 71 64 75 54
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.