Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Lånefond for fiskeriformål

Lånefond for fiskeriformål er et kommunalt fond som forvaltes av formannskapet i Aure kommune etter vedtekter vedtatt av kommunestyret.

Vedtekter

 

Lånet forvaltes av formannskapet i Aure kommune. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Dersom du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Kommunestyret er ankeinstans.

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema;
 

Skjema klage

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 

Tilbakemelding på tjenesten

 
Sist endret 03.06.2016 09:11:24
Tove M. Monsø -rådgiver
Tove Monsø
Rådgiver kultur
Telefon: 71 64 74 75
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.