Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - NAV

NAV Ingeborg Johnsrud Dyrnes - enhetsleder  trygd, NAV arbeid og sosialtjenesten i kommunen er samlet til én enhet - NAV Aure.

Leder for NAV Aure: Ingeborg Johnsrud Dyrnes

 


Kontaktinformasjon NAV Aure

Tlf: 55 55 33 33
Fax: 70 32 11 81
e-post: nav.aure@nav.no
Postadresse: NAV Aure, Postboks 143, 6689 Aure

NAV Aure

NAV Aure ble etablert og driftes av Staten og Aure kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.

 

Tjenestetilbudet fra NAV Aure omfatter

Råd og veiledning på

 • sosiale tjenester
 • arbeidsmarkedstjenester
 • trygdeytelser og pensjoner

 

Disse tjenestene omfatter

 • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
 • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering og  arbeidsformidling
 • Oppfølging og bistand til sykemeldte
 • Råd og veiledning ved økonomisk sosialhjelp
 • Veiledning, rådgivning og hjelp i gjeldssaker
 • Veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjemaer

Vi utfører veiledning på våre selvbetjningsløsninger på nav.no, for eksempel:

 • "Din side"
 • finne ledige jobber
 • registrere deg som arbeidssøker
 • sende elektroniske meldekort
 • finne din fastlege
 • bestille europeisk helsetrygdekort
 • bestille pensjonsberegning
 • finne lover og regler

I tillegg kommer Husbankens tilskuddsformer som Boligtilskudd og Bostøtte.

Sist endret 08.09.2016 10:35:31
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.