Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - Habilitering og demensomsorg

Enhetsleder: Kari Aarvåg Goa
Besøksadresse: Solbakken, Aure sentrum, 6690 Aure
E-post: kari.goa@aure.kommune.no

Direkte tlf. vaktrom; sone Midt (døgnåpent): 71 64 76 40

Enhetens ansvarsområde


  • Bokollektiv for senil demente - 16 beboere
  • 4 leiligheter med heldøgns omsorg
  • Dagsenter (produksjon av ved, benker, håndtverk og bakst)
  • Skogan boliger
  • Hjemmesykepleie
  • Boveiledning
  • Praktisk bistand

Ansatte habilitering og demensomsorg

Navn Tittel Telefon
Kari Aarvåg Goa Enhetsleder 71 64 76 57/ 41 41 19 90
Ann Ormseth sekretær 71 64 76 41
Ina Sjøholt Ulfsnes Avd.leder/fag.ansvarlig Bokollektivet 71 64 76 58
Tonje Sæter fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg 71 64 76 42
Gerd Bodil Hauge fagansvarlig vernepleier Skogan boliger 71 64 75 09
Inger Anne Husby fagansvarlig Dagsenteret 71 64 63 77
Sist endret 10.04.2015 15:41:06
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.