Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - Hjemmetjenesten i Aure

Lene Sletta

 

Enhetsleder: Lene Sletta
E-post: lene.sletta@aure.kommune.no
tlf.: 71 64 75 04/907 98984 


Direkte tlf. vaktrom Aure: 71 64 75 01
Vakttelefon: 970 32 353

Direkte tlf. vaktrom Tustna: 71 52 26 80
Vakttelefon: 915 90 073
Gullstein omsorgsboliger: 71 52 05 81

Hjemmetjenesten i Aure er en enhet bestående av to soner, hvorav sone Sør omfatter Tustna, og sone nord Aures gamle kommunegrenser.

Besøksadresse sone nord: Aure Helsesenter, 6690 Aure.
Besøksadresse sone sør:   Sykehjemmet på Gullstein, 6590 Tustna

.

Enhetens ansvarsområde

 • Hjemmesykepleie
 • Kreftsykepleie
 • Praktisk bistand
 • Boveiledning
 • Avlastning
 • Trygghetsalarm
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Vaktmestertjeneste
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Fritidsassistent
 • Dagtilbud for demente

Ansatte Hjemmetjenesten

Oversikt over ansatte i hjemmetjenestens administrasjon:
Navn Tittel Telefon
Sletta, Lene enhetsleder 71 64 75 04/71 52 26 83/907 98984
Åse Kalvik Avd.sykepleier sone Nord 71 64 75 01/970 32 353
Tednes, Oddrun Avd.sykepleier sone Sør 70 52 26 80/915 900 73
Todal, Aase Gerica-IPLOS-koordinator/sekretær 71 64 75 47/992 34316
Aastrøm, Magnar vaktmester 958 05 197
Ås, Berit Torset sekretær 71 64 75 10
Sist endret 25.01.2016 11:36:23
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.