Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Konsesjon for framvisning av film eller video

Framvisning av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen. Konsesjon gis for inntil fem år.

Det kreves ikke kommunal konsesjon for

  • framvisning av film eller video der det ikke kreves betaling for fremvisningen
  • framvisning av film eller video i hotellrom

Film/video som skal framvises, må på forhånd være registrert i Medietilsynets filmregister. Film/video som skal framvises til personer under 18 år, må på forhånd være godkjent av Medietilsynet.

Det skal betales en avgift til Norsk kino- og filmfond på 2,5 % av bruttoomsetningen.

Hvordan søke

Søknadskjema kan en få ved å henvende seg til kulturkontoret eller servicekontoret.

Søknaden sendes til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.
 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 
Du kan sende inn klage via elektronisk skjema;
 

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Søknad sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 

 
 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 03.06.2016 09:06:24
Tove M. Monsø -rådgiver
Tove Monsø
Rådgiver kultur
Telefon: 71 64 74 75
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.