Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Leiejord

Det skal sendes kopi av inngåtte jordleieavtaler til kommunen. Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar.

 

Mal jordleieavtale

Jordloven § 8 fastslår at avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen, den må være skriftlig og føre til driftsmessig gode løsninger. Det er dessuten uttrykkelig slått fast at eieren ikke skal ha adgang til å si opp leieavtalen i 10-årsperioden. Avtalen kan imidlertid heves ved mislighold. Lengre leietid enn 10 år betinger konsesjonsbehandling etter konsesjonsloven samt delingssamtykke etter jordloven § 12.

 

Sist endret 19.11.2015 13:56:59
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.