Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Boliger til pleie- og omsorgsformål

Hus Aure kommune disponerer en rekke boliger som tildeles etter vedtatte kriterier for tildeling av bolig for pleie- og omsorgsformål

Tlf. Skogan boliger - Basen: 71 64 75 09

Tlf. Gullstein omsorgsboliger: 71 52 05 81

Hva er en omsorgsbolig?

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem og beboeren betaler husleie.

 

Hvordan søke om omsorgsbolig?

For å søke på slike boliger må det fylles ut en egenerklæring i søknad om helsetjenester, samt at det bør legges ved en legeattest som beskriver helsetilstand.

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Du kan kontakte kommunen for hjelp til å fylle ut søknad.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Samtykkeskjema

 

Utfylt søknadsskjema sendes: Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

 

Leiesatser

Priser 2017

Retningslinjer

Saksbehandling

Boligene administreres av hjemmetjenesten, men tildeles via inntaksråd hver tirsdag.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket. 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Boliger pleie- og omsorgsformål

Navn bolig Type bolig
Solbakken bokollektiv Omsorgsboliger for demensomsorg, tilknyttet fast personell hele døgnet
Heldøgns omsorg Omsorgsboliger for habiliteringstjenesten, tilknyttet fast personell hele døgnet
Skogan boliger Omsorgsboliger for habiliteringstjenesten, tilknyttet fast personell dag og aften. Hjemmetjenesten sine nattevakter har tilsyn ved behov
Omsorgsboliger Aure sentrum Boliger uten fast personell, tjenester etter vedtak fra hjemmetjenesten
Leira omsorgsboliger Boligkompleks uten fast personell, tjenester etter vedtak fra hjemmetjenesten
Gullstein omsorgsboliger Omsorgsboliger med fast personell dag, aften og natt.
 Kart : Boliger til pleie- og omsorgsformål
Sist endret 05.05.2017 14:34:40
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.