Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Avløsertilskudd ved sykdom

Avløsertilskudd ved sykdom, svangerskap/fødsel m.v.

Hva er tilskudd til avløsing ved sykdom?

Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv. skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus, og finansiering av avløsning i onnetida for foretak som driver plante- eller honningproduksjon.


Det kan gis tilskudd til avløsning når en person som har næringsinntekt fra foretakets jordbruksvirksomhet ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også ytes tilskudd ved følge av barn til sjukehus/spesialist og dersom barnet har en kronisk sjukdom. Ordningen gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.


Maksimal dagsats for tilskuddet er 1500 kroner. Ved beregningen av tilskuddet skal det gjøres fradrag for søkerens inntekter i periodeni tråd med bestemmelsene om dette i Jordbruksavtalen.

 

Hvem kan søke?

Øvre aldersgrense for søkeren ble fjernet i ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2015.


Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sjukdom mv. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.


Tilskudd til avløsing ved dødsfall kan gis dersom en som har næringsinntekt fra foretaket dør. Da kan gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre søke om tilskudd. Det kan gis tilskudd for avløsning i inntil åtte uker etter dødsfallet.

 

Hva må til for å få avløsertilskudd?

Avløseren må være minst 15 år når avløsningen skjer.

Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være gift eller samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket.

Foretaket må ha rett til minimum 5 000 kroner i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid per 1. januar i søknadsåret.

Dokumentasjon for utgifter til avløser og for at vilkårene er oppfylt skal følge med søknaden. Slik dokumentasjon kan for eksempel være kopi av faktura, sykmelding, vedtak om fødselspenger og ligning. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen hvis du har spørsmål om dette.


Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av dyretall pr 1.1. i søknadsåret og etter satser og definisjoner m.m. fastsatt i jordbruksoppgjøret.

 

Hvordan søke tilskudd?

Søknaden sendes til kommunen på skjema SLF-151. Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger. Søknadsfrist er 3 måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden og Fylkesmannen som utbetaler tilskuddet.

Sist endret 21.03.2017 09:13:06
Marit Alsvik
Marit Alsvik
rådgiver
Telefon: 71 64 74 77
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.