Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

hoppid.no - flere og bedre etableringer

Hva er hoppid.no

hoppid.no er et program for entreprenørskap som Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge står bak.
Hovedmålet er flere og bedre etableringer, derfor satses det bredt for å øke tilfang og mangfold og samtidig ivareta kvalitet og vekst.

Logo hoppid

Gjennom entreprenørskapsprogrammet hoppid.no ønsker partene å prioritere både bredde og kvalitet, derfor består hoppid.no av hele fem delprosjekt:

Etablering av hoppid-kontor i Aure kommune

Med åpningen av det 24. hoppid.no-kontoret i fylket på Aure i 2009, fikk Nordmøre som den første av de fire regionene, full hoppid.no-dekning.
Fra da kan Aure kommunes potensielle etablerere nyte godt av veiledning, kurs og økonomiske midler knyttet til ordninga.

 

Hoppid.no-kontorets oppgaver

Hoppid.no-kontoret skal ha fokus på gründerens behov. Det skal  veilede, koble han/henne til rett kompetanse, være kontakt underveis i etableringsløpet, tilrettelegge for mobilisering og oppfølging samt behandle søknader om økonomisk støtte i utredningsfasen.

Saksbehandling

Midlene i denne potten er sponset av Sparebanken Møre/ Innovasjon Norge. Etter svært kort behandlingstid, men etter fastsatte kriterier, skal midlene kunne tildeles enkeltpersoner med forretningsideer, i den aller tidligste fasen av etableringen.
 

Fordeler for etablerer

I tillegg får den ferske etablereren (evt. bedriften) i sitt 2.-5. leveår, gjennom hoppid.no tilgang på opplæring. Det skjer  via rimelige og aktuelle kurs, lokale møter med Innovasjon Norge og et webbasert, gratis gründerverktøy til daglig drift av sitt firma.

Sist endret 19.11.2015 13:39:22
Tove M. Monsø -rådgiver
Tove Monsø
Rådgiver kultur
Telefon: 71 64 74 75
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.