Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Sykehjem

I Aure kommune har vi to sykehjem:
Aure sjukeheim i Aure sentrum 
Tustna sykehjem på Gullstein på Tustna.

Søknad om opphold i institusjon blir behandlet i inntaksrådet som har møte hver tirsdag.

For informasjon om de enkelte tjenestene og søknadsskjema  kan du klikke deg inn på linkene under:

 

Egenbetaling for tjenestene


Avlastningsopphold er gratis.
For langtidsopphold trekkes 75% av folketrygdens grunnbeløp, evt. også 85% av andre inntekter (renter og avkastninger).

Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv

Oppgave over inntektsforhold
 


For andre satser vises det til betalingssatser for opphold i institusjon 

Sist endret 17.06.2016 11:32:17
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.