Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement i kommunen.

Ordfører : Ingunn Oldervik Golmen, Senterpartiet
Varaordfører: Hanne Berit Brekken, Arbeiderpartiet

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2015 - 2019

Parti Medlem Varamedlem
Arbeiderpartiet
Hanne Berit Brekken 1. Jan-Erik Sørnes
Torstein Hamnes 2. Judith Susanne Bjørk
Hans Gjølga Lauritsen 3. Jørund Haltbakk
Geir Ove Søyseth 4. Marte Sæter Myren
Silje Wessel 5. Roger Arne Hammer
Mats Langtinn 6. Hanna Sæter Thevik
7. Åse Halse
8. Faiez Tanha
9. Anne Lise Haltbakk
Senterpartiet
Ingunn Oldervik Golmen 1. Odd Gerhard Flobakk
Lars Dromnes 2. Tore Olav Melland
Ole Bendik Nilsen 3. Nils Magne Ørsal
Ingvar Gjerdevik 4. Frode Sundsby
Bjørg Ingrid Width 5. Bjørn Roger Ertvaag
Marit Width 6. Jan Olav Ramsvik
Erlend Vaag 7. Aina Helen Skjelvik Nedresæter
Svein Skar 8. Marja Silset Vik
Stine Hagen Wigum 9.. Per Marvin Roksvåg
Høyre
Lillian Elise S. Wessel 1. Knut Ås
Lillian Skarpnes 2. Henning Torset
3. Tor Garshol
4. Øystein Halsbog
5. Øyvind Jünge
Venstre
Iver Gunnar Nordseth 1. Per Eilert Orten
Erik Vullum 2. Line Nedresæter
3. Karen Magerøy
4. Kåre Johan Grønbech
5. Olav Eines
Kristelig Folkeparti
Inge Aukan 1. Ivar Husby
2. Jan Ove Krutvik
3. Hans Olav Husby
4. Liv Sigrid Aukan
Fremskrittspartiet Jan Frode Osen Johnsen 1. Ole Morten Torset
2. Magne Vaag
3. Bjørg Elin Sæterbø
4. Einar Ørbog

Telefonliste politikere

Navn Telefonnummer
Aukan, Inge 971 06 635
Bjørk, Judith 924 35280
Brekken, Hanne Berit 917 34 017
Dromnes, Lars M. 900 58 705
Gjerdevik, Ingvar 414 57 151
Hamnes, Torstein 950 20 472
Johnsen, Jan Frode Osen 915 68 305
Langtinn, Mats 990 10 209
Lauritzen, Hans 970 32 767
Nilsen, Ole Bendik 411 20 618
Nordheim, Karen Elisa 976 62 074
Nordseth, Iver 918 11 441
Skar, Svein 951 46 385
Søyseth, Geir Ove 902 10 880
Torset, Ole Morten 947 85 909
Vaag, Erlend 913 34 721
Vullum, Erik 480 56 108
Wessel, Lillian Elise 957 49 174
Wessel, Lillian Skarpnes 971 57 943
Wessel, Silje 481 16 977
Wigum, Stine Hagen 993 90 424
Width, Bjørg 971 53 672
Width, Marit 415 43 799
Sist endret 14.01.2016 09:10:39
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.