Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Produksjonstilskudd

Hva kan du søke om?

Produksjonstilskudd omfatter flere ulike område med felles forvaltningsrutiner. Det er kommunen som mottar søknadene og behandler disse:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til husdyr
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
 • Omleggingstilskudd til økologisk landbruk
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Alle regler som omhandler hvor mye tilskudd hver enkelt søker er berettiget, herunder tilskuddssatser, soner, regler for fastsetting av driftssenter og definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, fremgår av jordbruksavtalen. Her fastsettes også hvilke tilskudd man søker ved hver søknadsomgang, samt registreringstidspunkt og søknadsfrist

Hvem kan søke?

For å være berettiget tilskudd må foretaket fylle visse vilkår:

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Dette gjelder for de dyreslag eller den vekstgruppen det søkes tilskudd for, slik disse gruppene er definert etter jordbruksavtalen.

Landbruks- og matdepartementet har for enkelte produksjoner utdypet noe nærmere hva som ligger i vilkåret om å drive vanlig jordbruksproduksjon.

 

Søk produksjonstilskudd via Altinn

 

Søknadsfrister

Fra og med mai 2017 blir det helt nytt system for produksjonstilskudd.

 • telledato 1. mai 2017 med søknadsfrist 15. mai
 • telledato 1. oktober med søknadsfrist 15. oktober

Fra og med 2018 gjelder følgende telledato/søknadsfrister:

 • telledato 1. mars, søknadsfrist 15. mars
 • telledato 1. oktober, søknadsfrist 15. oktober

Alle som søker må ha tilgang til e-postadresse og mobiltelefon.

Fra og med mai 2017: to søknader, en utbetaling i februar året etter at du har søkt.

Behandling av søknaden

Den som søker produksjonstilskudd må kjenne til reglene i jordbruksavtalen, relevante forskrifter og gjeldende rundskriv.
 

Sist endret 21.03.2017 09:19:40
Marit Alsvik
Marit Alsvik
rådgiver
Telefon: 71 64 74 77
Epost
 
Marit Alsvik
Marit Alsvik
rådgiver
Telefon: 71 64 74 77
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.