Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Etableringstilskudd i Aure kommune

 

Aure kommune gir et tilskudd på kr. 100 000,- til personer som kjøper eller bygger helårsbolig for første gang i kommunen.

Hvem kan søke

Ordningen er ment å stimulere til økt bosetting, gjennom å gjøre det lettere rent økonomisk for unge i etableringsfasen. Målgruppen er privatpersoner i aldersgruppen f.o.m 18 år og inntil 35 år, som ønsker å kjøpe eller bygge bolig i Aure kommune for første gang.

Hvordan søke

Du kan søke via elektronisk skjema;

 Søk om etableringstilskudd

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.
 

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Søknadsskjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Du bør ha opplysninger som personnummer og kontonummer tilgjengelig når du starter utfyllingen av skjemaet.

Du kan også få skjema på servicekontoret. Om du ønsker det kan de hjelpe deg ved utfyllingen.

 

Vedlegg til søknaden

  • Kjøpekontrakt ved kjøp av hus
  • Ferdigattest, brukstillatelse og tinglyst skjøte
  • Dokumentasjon på registrert bostedsadresse

 

Retningslinjer

Retningslinje for etableringstilskudd i Aure kommune

 

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden er to uker, forutsatt at alle nødvendige opplysninger følger med søknaden. Søknader som reiser behov for prinsipielle avklaringer legges fram for formannskapet.

Klage på vedtak

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er formannskapet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det

Skjema klage

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 02.06.2016 15:14:53
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.