Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Aure helsetun - behandlings- og rehabiliteringsavdeling

Kontaktinformasjon

Tlf.: 71 64 75 22
Mobil: 953 00359
Fax: 71 64 75 17

Dagansvarlig sykepleier

Liv Kristin F. Valaas
e-post: liv.kristin.favelen@aure.kommune.no

Avdelingen består av 4 pasientrom, samt behandlingsrom / treningsrom, samtalerom / vaktrom og fellesarealer. Lokalisert i samme bygg er legekontorer, hjemmetjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste.

For å skille den nye avdelingen fra øvrig sykehjems virksomhet, har en valgt å kalle avdelingen ”Aure helsetun – behandlings- og rehabiliteringsavdeling”. Navnet gjenspeiler kommunens todelte målsetning med drift av denne avdelingen:

  • Gi medisinsk behandling, herunder øyeblikkelig hjelp døgntilbud, til innbyggerne lokalt, i tråd med avklarte pasientforløp, som alternativ til innleggelse i sykehus
  • Ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, for videre observasjon, behandling og rehabilitering

 

Pasientkategorier

Pasienter som er aktuelle for dette tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, avklart diagnose og funksjonsnivå, som kommunen er i stand til å observere og behandle og hvor risiko for forverring under oppholdet er liten. Dette vil fortrinnsvis være:

  • Derangert diabetes
  • Lungesykdommer som KOLS og astma, forverring av tilstanden
  • Lettere hjertesvikt (NYHA II-III), forverring av tilstanden
  • Ulike infeksjonssykdommer, for eksempel pneumoni og urinveisinfeksjoner, med behov for intravenøs antibiotika behandling
  • Palliativ / terminal behandling
  • Andre avklarte tilstander der pasienten trenger medisinsk behandling for en kort periode
  • Rehabilitering etter sykehusinnleggelser (medisinsk, kirurgisk)
  • Rehabilitering hjemmeboende

Det er bestandig lege som vurderer om innleggelse i kommunalt tilbud er aktuelt eller ikke.

Egenbetaling

Sist endret 19.11.2015 10:35:10
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.