Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Ildsted og skorsteiner

Send inn melding

Melding om montering av nytt ildsted

Tilsyn av fritidsbolig - registrering av skorstein og ildsteder

 

Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til kommunen / feiervesenet på eget skjema.

Utfylt skjema sendes til:
Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure


Som vedlegg til e-post sendes skjemaet til:
postmottak@aure.kommune.no

Søknaden sendes til kommunen som Gnr. / Bnr. er hjemhørende.

 

Priser og gebyrer

Priser 2017

Ildsted

Montering av ildsted skal utføres av kvalifisert personell eller at utført montering kontrolleres av kvalifisert personell. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:

  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges. Ta vare på monteringsanvisningen da dette er et verdidokument. Dokumentet skal kunne legges frem for tilsynspersonell.
  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen.
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet.
  • Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap (eks. SINTEF)

 

Skorsteiner

Fritak fra søknadsplikt gjelder IKKE skorsteiner, hverken oppføring eller endring. Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens §20-1 f); «Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.»

Sist endret 22.02.2017 12:43:41
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.