Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Grunnlån

Husbankens grunnlån skal

 • bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø, universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse
 • bidra til å skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen
 • sikre nødvendig boligforsyning i distriktene

Hvem kan søke om grunnlån

Alle, uavhengig av inntekt eller situasjon forøvrig

Husbanken forutsetter at du har økonomisk evne til å betjene lånet og at dette kan dokumenteres. Husbankfinansiering skal være innrettet mot rimelige kvalitetsboliger og gjelder ikke de dyreste boligene.

Lånet følger Husbankens rentevilkår.

Hvordan søke
 

Søk om grunnlån

Søknadsskjema må fylles ut i 2 eksemplarer

Ta kontakt med Husbankens regionkontor så tidlig som mulig og gjerne før søknad er sendt.

Ved kjøp av bolig

Vedlegg til søknaden

 For at Husbanken skal kunne behandle din søknad må den være komplett utfylt og inneholde følgende vedlegg:

 • Kontrakt for oppføring av ny bolig 
 • Siste års ligningsutskrift og selvangivelse (For alle lånesøkere) 
 • Lønnslipper/inntektsdokumentasjon for siste 3 mnd. (For alle lånesøkere) 
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital 
 • Situasjonsplan hvor boligen er inntegnet 
 • Plantegninger med angivelse av areal (BRA) etter NS 3940 
 • Fasade- og snitt-tegninger 
 • Varmetapsberegning – benytt gjerne Husbankens varmetapskalkulator 
 • Byggebeskrivelse 
 

Ved utbedring av bolig

I tillegg må følgende dokumentasjon legges ved søknaden:
 • Kontrakt og detaljert oversikt over utbedringsarbeid med kostnader 
 • Forhåndstakst som beskriver boligens verdi etter utbedringen 
 

Søknaden sendes til Husbankens regionkontor

 

Lånet kan brukes til å

 • bygge nye boliger
 • utbedre boliger
 • bygge om eksisterende bygninger til boliger
 • kjøpe nye og brukte utleieboliger

Grunnlånet kan normalt utgjøre inntil 80 % av prosjektkostnadene.
 

 

Saksbehandling

I vurderingen vil det bli lagt vekt på lokale kostnads- og markedsforhold, kvalitet og brukergruppe. Husbanken tilbyr samarbeid tidlig i prosjekteringsfasen for å avklare kvalitet og pris.  Ved mottak av komplett søknad er ordinær saksbehandlingstid 3 uker. I perioder med høy etterspørsel må lengre saksbehandlingstid påregnes. Tilgjengelig rammesituasjon vil kunne påvirke saksbehandlingstiden.
 

Klage

Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes. Angi hva du klager over og hvilken endring du ønsker. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.
 

Informasjon om grunnlån

Du finner mer informasjon på Husbankens nettsider

Sist endret 02.09.2016 14:26:06
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.