Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Sykefravær

Sykefravær er fravær fra lønnet arbeid på grunn av sykdom eller skade. Sykdommen eller skaden må dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. Dersom du oppfyller visse krav, har du rett på sykepenger. Både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende har rett på sykepenger.

Sist endret 05.02.2016 14:49:14
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.