Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Oppbevaring og bruk av propan

Propanflasker

Gassflasker finnes i forskjellige størrelser og utforminger. Det brukes normalt flasker av aluminium, stål eller komposittmateriale i små gassforbrukende anlegg.

Illustrasjon propanflaske

En installasjon består vanligvis av:

 • Gassflaske tilsluttet en regulator, som reduserer trykket fra flaske til utstyr.
 • Avstengingsventil montert på regulatoren.
 • Slangeforbindelse som forbinder gassutstyret med gassflasken
 • Gassutstyr i form av komfyr, kokebluss, varmeovn, kjøleskap, grill, terassevarmer, lampe, peis osv.

Oppbevaring

I en boenhet kan det oppbevares to gassflasker på inntil 11 kg hver flaske. Gassen er tyngre enn luft. Gassflaskene skal ikke oppbevares i kjeller. Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer enn en liten gnist til for å antenne gassen. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet.

Bytte av flaske

Når det byttes flaske må en være sikker på at tilkoblingen er tett. Monter regulatoren korrekt og sørg for at den er fastlåst på flasken før ventilen åpnes. Flasken bør byttes i friluft eller der det er god ventilasjon.

 1. Fjern forseglingen på gassflasken. Ikke bruk kniv.
 2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren (regulatorbryteren) er stengt (rødt flammetegn er ned)
 3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.
 4. Trykk låseringen ned med begge hender til den er i lås. Løft i regulatoren og sjekk at den er på plass. Regulatorbryteren kan åpnes (rødt flammetegn opp)

 

Gassvettregler


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sammen med gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass.
 

 1.  Propanbeholdere må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Hask at propan i gassform er tyngre enn luft.
 2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende sigarett eller elektrisk gnist.
 4. Finn eventuelle lekkasjer snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 m. Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid en tent fyrstikk eller en gasstenner klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
 9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.
Sist endret 19.11.2015 07:56:43
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.