Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Offentlig ettersyn / høring

Planutkast og andre dokumenter som legges ut til offentlig ettersyn er å finne som artikler nederst på denne siden.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse. Informasjon om aktuelle saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Uttalelse kan sendes via elektronisk skjema. Når du kommer inn på skjemaet velger du hvilken sak du vil avgi uttalelse til.

Innkomne høringsuttalelser legges ut under hver enkelt sak etterhvert som de kommer inn.
 

Offentlig ettersyn/høring

Sak Høringsfrist
Lokalitet for oppdrett av makroalger 27.10.2017
Sist endret 06.08.2015 10:10:42
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.