Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Beredskap

Brann Et nytt beredskapsplanverk for Aure kommune ble 21.03.17 godkjent av kommunestyret

Beredskapsplanverket bygger på helhetlig ROS-analyse for Aure kommune som ble ferdigstilt i 2016. ROS-analysen omtaler 24 uønskede hendelser som kan oppstå i kommunen, deriblant kommunens evne til å opprettholde normal drift i en slik krisesituasjon. 

Beredskapsplanverket består av:

Plan for kriseledelse har følgende vedlegg:

Tiltakskortene er handlingsplaner eller sjekklister for hvordan kommunen skal løse en krise når den oppstår. Hendelsene det er laget tiltakskort for er de hendelsene som i følge overordnet ROS-analyse har størst sannsynlighet for å inntreffe, eller som innebærer størst konsekvenser for kommunen.

Tiltakskortene:

 

I tillegg til dette har tjenesteområdene utarbeidet egne beredskapsplaner som delplaner til den overordnede beredskapsplanen for Aure kommune.

Sist endret 22.03.2017 10:27:53
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.