Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Faktaopplysninger

Fotograf Fotograf

 

Aure og Tustna kommuner slo seg sammen til èn kommune 01.01.06. Det ble bestemt at navnet på nykommunen skulle være Aure kommune og kommunesenteret skulle ligge i tidligere Aure sentrum. Kommunevåpenet ble, med mindre justeringer i fargevalg, tilsvarende tidligere Tustna kommune's våpen.

Kommunesammenslåinga ble en realitet som følge av en folkeavstemning i begge de gamle kommunene der en forutsetning for sammenslåinga var bygging av bru mellom Aure og Tustna, det såkalte Imarsundsambandet. Sammenslåingen ble vedtatt med knapt flertall og med ovennevnte forutsetning. Imarsundsambandet ble åpnet 15. januar 2007 og symboliserte dermed den endelige sammenslåinga mellom de to kommunene.

Det ble videre opprettet to servicekontor i den nye kommunen. Ett beliggende i rådhuset i Aure kommune og ett ved det tidligere kommunehuset på Gullstein. Servicekontoret på Tustna ble etter vedtak i kommunestyret 27.05.08 lagt ned 01.08.08 og det ble opprettet et tilbud samlokalisert med  biblioteket på Gullstein. Dette tilbudet ble også lagt ned fra 01.07.2015, etter at bompengeinnkrevingen på Imarsundsambandet ble avsluttet.

Sist endret 13.09.2017 16:09:42
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.