Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Dagtilbud for demente

Hva er dagtilbud for demente?

Foreløpig sorterer dette tilbudet under hjemmetjenesten og er delvis integrert i fritidsassistentordningen, men det er et selvstendig tjenestetilbud.

Beboere ved Solbakken bokollektiv har et eget dagtilbud for demente i tjenestetilbudet.

Hvordan søke om tilbudet?

 Ved utfylling av søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig.

Utfylt skjema sendes til Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.


Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak for dagtilbudet tilknyttet fritidsassistentordningen. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til fylkesmannen

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

 

 

Sist endret 06.04.2017 12:46:24
Lene Sletta
Lene Sletta
Enhetsleder
Telefon: 71 64 75 04/71 52 26 83
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.