Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Kommunale barnehager

Åpningstider

Åpningstiden kan være forskjellig fra barnehage til barnehage og fra år til år. En forsøker så langt som råd er å ta hensyn til behovene til foreldregruppa.

Personalet har 5 planleggingsdager i året og barnehagen er da stengt for barna. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuka.

Barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året. 3 av ukene skal være sammenhengende i skoleferien om sommeren.

Barnehagene har sommerstengt i uke 29 og 30.

Form og innhold i barnehagen

Barnehagen er et frivillig pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn under opplæringspliktig alder. Virksomheten blir styrt etter lov om barnehager, rammeplan for barnehager og lokale vedtekter.

Priser

Betalingssatser
Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder i året, med juli som betalingsfri måned. Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen.

 

Barnehageåret

Barnehageåret går fra 15. august ett år til 14. august neste år.

Planleggingsdager 2017: 13. mars, 2.juni, 14.august, 26.oktober og 27.oktober

De kommunale barnehagene ligger politisk under hovedutvalg for helse og oppvekst.

Hver barnehage har et samarbeidsutvalg som skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende. Samarbeidsutvalget er satt sammen av 2 representanter fra foreldrene, 2 representanter fra de ansatte og 1 politiker som er valgt av hovedutvalg for helse og oppvekst.

Sist endret 26.01.2017 11:25:59
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.