Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinatorens oppgaver bygger på Folkehelsemeldinga – St.meld. 34 – og handler om å bidra til at vi tenker helse i alt vi gjør i kommunen, både i alt planarbeid og i vårt daglige virke.

 

Et av måla i Folkehelsemeldinga er; Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Folkehelsekoordinatorens jobb vil derfor handle om å drive kunnskapsbasert forebygging på tvers av sektorer med det som mål å legge til rette for at befolkninga skal kunne ta gode valg og ansvar for egen helse. Et av virkemidlene er å skape kontakt og samarbeid mellom kommunen og de frivillige organisasjonene.

Sist endret 14.01.2016 14:31:10
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.