Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Vannforsyning

Kommunal vannforsyning

Aure kommune eier og driver 6 vannverk (Aure og Foldfjorden, Nordlandet, Meladalen, Årvågen, Lesund og Gjerda). Disse forsyner omlag 2000 fastboende personer med renset drikkevann. I tillegg er ca 200 hytter/fritidshus tilknyttet kommunal vannforsyning.

Krav til kommunalt drikkevann

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar.

 

Hvem kan få tilbudet?

Der bygning ligger i nærhet av kommunalt vannledningsnett er det aktuelt med tilknytning til dette.

Hvordan søke om tilknytning

Du kan søke via elektronisk skjema;

Søk om tilknytning

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Dersom du heller ønsker skjema i papirversjon kan du skrive ut dette ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du er kommet inn på skjemaet. Papirskjema kan du også få på servicekontoret. Det sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Priser og gebyrer

Priser vann og avløp

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av administrasjonen og evt. tillatelse inneholder krav til tilknytningen. Du betaler et engangsgebyr før tilknytningen kan skje rent fysisk. Etterpå blir det 2 ganger pr. år krevd inn gebyr for abonnementet.
 

 

Tilbakemelding på tjenesten

 

Privat vannforsyning

Hvis det ikke er kommunalt nett i nærheten må utbygger etablere eget vannforsynings-/avløpsanlegg. Det er mulig å søke kommunen om tilskudd til etablering av privat vannforsyning. Da må at visse krav være oppfylt. Hvis du skal legge inn vann i bygning må du først finne ut om det er mulig med tilknytning til kommunalt avløpsnett eller ikke. Hvis ikke finner du informasjon om utslipp og private avløpsanlegg her.

På Tustna og Stabblandet er det private vannverk. Evnt. spørsmål om. abonnement og gebyr kan rettes til Tustna regnskapskontor, tlf. 71 52 18 30.Regelverk

Sist endret 11.01.2017 15:07:08
Bernt W. Jacobsen
Bernt W. Jacobsen
Enhetsleder kommunalteknikk
Telefon: 71 64 74 48
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.