Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Veier

Kommunale veier

Det er totalt ca 50 kommunale veier med en samlet lengde på rundt 125km. Det meste av det fysiske vedlikeholdet er basert på avtaler med private som har ansvar for brøyting og strøing om vinteren og skraping om sommeren.

Oversikt kommunale veier

 Private veier

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.13 k-sak 78/13 nye forskrifter for kommunalt tilskot til private vegar.

Slik søker du om tilskudd

 

Du kan søke via elektronisk skjema;

Søk om tilskudd

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Ønsker du skjema i papirversjon kan du skrive det ut etter at du er kommet inn på selv skjemaet via skriverikon i øverste høyre hjørne. Skjema sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

Saksbehandling

Tildeling skjer en gang i året. Det er hovedutvalg for kommuneutvikling som tildeler etter innstilling fra rådmannen.

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 20.09.2017 14:28:59
Bernt W. Jacobsen
Bernt W. Jacobsen
Enhetsleder kommunalteknikk
Telefon: 71 64 74 48
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.