Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Kommunevåpen

Som seg hør og bør når ekteskap skal inngås, må begge parter være villige til å gi og ta....Etter kommunesammenslåingen ble Tustnas kommunevåpen gjenbrukt, men med sølv på blå bunn og Aure ble kommunenavnet. Her kan du også se de tidligere kommunevåpnene til gamle Aure og Tustna kommuner.

Kommunevåpen Aure kommune

 

 

Kommunevåpenet fra "gamle" Tustna kommune er altså videreført i den nye kommunen - i nye farger - og en kan informere litt om bakgrunnen for valget av motiv.

Klippfiskproduksjonen i Norge hadde sin fødsel i Tustna. Det var nederlenderen Jappe Ippe som ved kongelig resolusjon den 11.august 1691 fikk privilegium "paa at handle med fisk fra Trundheims som paa en sær maade skal salties og haandteris"

På holmer og berg i og utenfor Tustna etablerte Jappe Ippe en etter den tiden storstilt produksjon av klippfisk. Det er fra mange hold blitt påpekt at denne produksjon er å anse som den første industrielle produksjon i Norge der fisk var råstoff. Selv om Jappe Ippe omkring 1710 måtte innstille sin produksjon pga. økonomiske problemer, så hadde bortimot 20 år med klippfiskproduksjon tilført regionen så mye kunnskap om produksjonsteknikker m.v. at det er en omforenet enighet at Jappe Ippes virksomhet la grunnlaget for det som etter hvert skapte klippfisk dynastier og en svært internasjonalt orientert klippfiskproduksjon i Kristiansund.

Også på Tustna var det både før og etter den 2.verdenskrig en omfattende klippfiskproduksjon, sannsynligvis på de samme bergene som Jappe Ippe drev sin produksjon. Denne produksjon avtok gradvis utover 50-tallet og på 60-tallet var det omtrent ikke noen produksjon "på gammel" måten igjen. I dag kan en ved selvsyn se store bergflater som har vært tilrettelagt med heller slik at produksjonsområdene var mest mulig jevn.

Sist endret 19.11.2015 15:13:13
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.