Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Tilskudd til private veier

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.13 k-sak 78/13 nye forskrifter for kommunalt  tilskudd til private veier.

  En vei

Hvordan søke

 

Send inn elektronisk søknad;

Søk om tilskudd

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Søknadsskjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Saksbehandling

Tildeling skjer en gang i året. Hovedutvalg for kommuneutvikling tildeler etter innstilling fra rådmannen.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.  Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Skjema klage

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Sist endret 19.11.2015 07:53:00
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.