Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Avløp

Kommunale avløpsanlegg

 

Hvordan søke

Du kan søke via elektronisk skjema;

Søk om tilknytning kommunalt anlegg vann/avløp

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Priser

Priser vann og avløp

Om kommunale avløpsanlegg

Kommunen eier og driver en rekke avløpsanlegg (spillvann/kloakk og overvann) av ulik størrelse.

Alle anlegg for spillvann inneholder et rensetrinn, og de fleste går til utslipp i sjøen. Det vanligste er rensing (uttak av slam) i slamavskiller. Det er ett mekanisk anlegg basert på siling av spillvannet for Aure sentrum. Utløpene er dykket i sjøen på forskjellig dybde etter belastning og mottaksforhold.

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av§ 27-2 i plan- og bygningsloven. Se § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Hvis det er innlagt vann i en bygning, er det krav om særskilt behandling av spillvannet. Der bygningen ligger i nærhet av kommunalt avløpsanlegg er det aktuelt med tilknyting av avløpet til dette. Etter at dette er avklart må utbygger formelt søke om tilknyting.

 

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av administrasjonen og evt. tillatelse inneholder krav til tilknytingen. Søker betaler et engangsgebyr før fysisk tilknyting kan skje. Etterpå blir det 2 ganger pr. år krevd inn gebyr for abonnementet.

 

Klage

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Skjema klage

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

 

Privat anlegg

Hvis det ikke er kommunalt nett i nærheten må utbygger etablere eget avløpsanlegg. Informasjon om etablering av avløpsanlegg.

Regelverk

Sist endret 02.01.2017 10:45:01
Kåre Grønbech
Avd.ingeniør
Telefon: 71 64 74 47
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.