Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Leksehjelp

Hvem har rett til leksehjelp

Elever på 1.- 4. årstrinn har rett til leksehjelp.

Hvordan søke

Du kan søke via samme elektronisk skjema som for SFO;

Søk om leksehjelp

 

Dersom du ønsker å levere søknad i papirform kan du skrive ut skjemaet ved å bebnytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på selve skjemaet. Du kan også få utlevert skjemaet på servicekontoret. Der kan du også få hjelp med utfylling om du ønsker det.

Søknaden sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Om leksehjelp

Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.

  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke på 1.- 4. årstrinn
  • Hvert årstrinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke
  • Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

 

Tidspunkt ved den enkelte skole

Abus

Mandag: 1. - 4. : kl. 14.35 - 15.35
Tirsdag: 1. - 2.:  kl. 14.35 - 15.35
Onsdag: 3. - 4.:  kl. 13.40 - 14.35

Leira

Mandag: kl. 13.30 - 14.15
Onsdag: kl. 13.15 - 14.15

Nordlandet

Tirsdag kl. 13.00 - 14.00
Torsdag: kl. 13.00 - 14.00

Straumsvik skole

Tirsdag: kl. 13.15 - 14.00
Onsdag og torsdag: kl. 14.00 - 14.50

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan klage via elektronisk skjema;

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Sist endret 15.09.2016 10:00:44
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.