Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Budsjett og økonomiplan 2014-2017

Her finner du dokumentene som danner grunnlaget for budsjettet for 2014 og økonomiplanen for de neste fire årene.

Åpne data

Aure kommune legger ut budsjett og økonomiplan 2014-2017 i excel- og csv-format. CSV er et generelt format (åpne data) som gjør dataene tilgjengelige uavhengig av teknologisk plattform.

Aure kommune ønsker at informasjon om kommunens budsjett skal være lettest mulig tilgjengelig og så åpen som mulig for innbyggerne og andre interesserte. Dette er viktig av hensyn til demokratiet og at kommunen forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet.

Datasettene er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0. Lisensteksten kan du lese her

Driftsbudsjettet

Investeringsbudsjettet

Enhetens driftsrammer

Budsjettskjema 1 B

Finanskapitlet

Budsjettskjema 1 A

Sist endret 20.11.2015 14:48:40
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.