Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Avlastning

Hvem kan få tilbud om avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.  

 

Hvordan søke

Du kan søke ved å sende inn skjema;

Søk om helse- og omsorgstjenester

Samtykkeskjema

 

Når du skal fylle ut skjemaet må du ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig.
Utfylt søknadsskjema sendes til Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning

 

Ordningen omfatter

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid for å komme i betraktning. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet krever tilstedeværelse 24 timer i døgnet

Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker som bestemmer hvilke tjenester som skal gis

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.
 
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge
 
Sist endret 05.05.2017 14:44:46
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.