Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Terminal pleie i hjemmet - pleie i livets sluttfase

Hvem kan motta tilbudet

Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid kan motta terminal pleie i hjemmet i dalog med fastlege og hjemmetjenesten.

Hvilket tilbud kan du forvente

Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase.  Pasienten vil få informasjon om personer i helsevesenet som kan kontaktes når det måtte være nødvendig.

Omsorg og respekt for enkeltmennesket er ekstra viktig i møte med uhelbredelig syke og døende mennesker. Pasienten må få et tilbud som er slik at den siste tiden kan oppleves som meningsfull. I størst mulig grad skal pasienten få leve slik han/hun ønsker det.

 


 

Sist endret 25.01.2016 09:24:58
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.