Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Skatt

Kontonr. for innbetaling av skatt: 6345.06.15767.
Ved betaling over nettbank behøver du et KID-nummer. Dette kan du beregne ved å gå inn på skatteetaten.no.

Skatteoppkreverens arbeidsoppgaver

 •  Innfordring av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 •  Innfordring av restskatt og forskuddsskatt
 •  Innfordring av forhåndsskatt og restskatt (aksjeselskap)
 •  Ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
 •  Føring av kommunens skatteregnskap
 •  Skatteavregning av alle forskudds- og etterskuddspliktige skatteytere
 •  Årsavregning arbeidsgiveravgift
 •  Skatteattest

Skal du snakke med kommunekassen

Kontakt kommunekassen hvis du har spørsmål om:

Kontakt Skatt Midt-Norge hvis du spørsmål om:

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld.
 • Beregning av skatten.
 • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
Sist endret 22.12.2016 15:21:27
Kari Hagen
Kari Hagen
Saksbehandler
Telefon: 71 64 74 23
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.