Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Startlån

Hvem kan få startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare..

Som om startlån

Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.


Les mer om startlån på Husbanken sine nettsider

 

Saksbehandling

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.
 
Skjema klage

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.
 

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 02.06.2016 15:15:14
Aud Nedresæter
Aud Nedresæter
Sekretær
Telefon: 55 55 33 33
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.